การใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม

Related Post

  • No related post.

จุดประสงค์

                  เพื่อฝึกให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  สามารถใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วมได้อย่างเหมาะสม

 เนื้อหา

     1.การอุจจาระ

     2.การปัสสาวะ

     3.การล้างมือ

     4.การเช็ดมือ

 

 1.การอุจจาระ

2.การปัสสาวะ

3.การล้างมือ

4.การเช็ดมือ

ผู้จัดทำ

     1.นายประนม มะธิปิไข ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

                  2.นายนพพันธ์ สีเผือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ

                   3.นางสาวสุพัตรา เมืองซ้าย ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. คลิกข้อความเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม!

     เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า SetupCAI.exe ดังรูปด้านบน

2. ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งจะแสดงดังรูป

     จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Extract เพื่อติดตั้ง

 

3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วโปรแกรมจะอยู่หน้า Desktop ดังรูป โดยที่โปรแกรมจะมีชื่อว่า โปรแกรมCAI

     ดับเบิลคลิกเพื่อรันโปรแกรม

หมายเหตุ โปรแกรมจะทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น ระบบปฎิบัติการ windows เท่านั้นและต้องติดตั้ง microsoft office 2010 ขึ้นไป

Facebook Comments